blauw

Tarieven/ vergoeding

Tarieven

Voor zowel kunstzinnige therapie als sociaal vaardigheidstraining geldt het volgende tarief:
Voor particulieren: E65,= per sessie. Het intake gesprek is gratis.
Voor organisaties en scholen: voor tarieven kunt u contact met mij opnemen.

De mogelijkheid bestaat dat de training/ therapie thuis of op school gegeven kunnen worden. (op school: dan moet hiervoor wel toestemming gegeven worden door school voor binnen schooltijd en moet er ruimte op school zijn). Hiervoor vraag ik een kilometervergoeding van � 0,19 per kilometer en een toeslag van E5,00.

Informatie over PGB

Praktijk Aandacht Veenendaal
KvK-nummer: 27326745
Contact via: info@praktijkaandacht.nl